fbpx
073-771 13 10 (Marcus), 073-544 76 45 (Marco) info@mmprofessional.se

Försäljningsvillkor

Dessa allmänna villkor för köp och leverans är tillämpliga på alla köpeavtal som du ingår med M & M Professional HB. Genom att beställa eller handla direkt av oss accepterar du dessa allmänna villkor.

Företagsinformation

Postadress:
M & M Professional HB
Org.nr: 969778-1186
Tråddragerivägen 11
514 94 Sjötofta

Hantering av personuppgifter

M & M Professional HB är ansvarigt för och behandlar dina personuppgifter i samband med beställning. Vill du veta mer om vad som gäller och hur vi hanterar dina uppgifter, kan du läs mer i avsnittet “BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)” nedan. Du är även välkommen att kontakta oss via mail.

När du handlar av oss

När du genomfört ett köp hos oss och godkänt våra försäljningsvillkor, träffas ett avtal mellan dig och M & M Professional HB.

Vi skickar en bekräftelse/ordererkännande till din angivna mailadress som visar vad du beställt. Orderbekräftelsen innebär att vi godkänt köpet och att ett bindande avtal om köp har upprättats. I orderbekräftelsen anges preliminär leveranstid för din beställning.

En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet.

Dina rättigheter som privatperson

För att du skall känna dig trygg som kund vill vi informera om att bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och EU-direktivet (EU) 2016/679 samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas på samtliga köp hos oss på M & M Professional HB. Vid en eventuell tvist mellan M & M Professional HB och dig som konsument, följs Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Priser

Samtliga priser anges i svenska kronor och anges alltid både exklusive och inklusive mervärdesskatt. Eventuell fraktkostnad tillkommer enl. tabell nedan.

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i pris- och produktinformation samt övriga informationsfel. Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra information och priser på samtliga varor i vårt sortiment och att i efterhand korrigera felaktig prissättning utan föregående avisering.

Vi reserverar oss också för prisjusteringar, prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår hemsida eller i annat material. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eller annullera felaktiga beställningar.

Betalning privatperson

För privatperson tillämpas alltid förskottsbetalning, om annat ej överenskommits. Faktura skickas via mail med betaltid 14 dagar. Så snart din betalning är registrerad skickas varorna. Har inte betalning inkommit inom betaltiden, anulleras ordern.

Betalning företag

Företagskunder betalar mot faktura. Faktura skickas via mail med betaltid 30 dagar. I undantagsfall förbehåller sig M & M Professional HB rätten att, utan angivande av skäl, begära förskottsbetalning vid köp. Om ditt köp kräver förskottsbetalning kommer kontakt att tas med dig snarast efter att du lagt din beställning.

Ångerrätt

Som privatkund har du alltid rätt ångra ditt köp inom 14 dagar från leveranstillfället. Önskar du nyttja öppet köp, behöver du skicka varan i retur till vårt lager.

Beställningar till företag omfattas inte av ångerrätt.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att varan lämnas tillbaka i oförändrat nyskick samt i oskadad originalförpackning. Vi tillämpar reglerna i distansavtalslagen vilket innebär att du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet, utan att ange någon anledning förutsatt att produkten returneras i oanvänt skick och originalförpackning. Eventuell plombering får ej vara bruten. Vid nyttjat öppet köp återbetalar vi samma belopp som du som kund betalat för produkten. Frakt återbetalas ej. Återbetalning av ordersumman sker utan dröjsmål och senast 14 dagar efter det att M & M Professional HB mottagit och godkänt returen. Vid retur står köpare för returfrakten.

Obs! Returrätt gäller ej vid specialkulörer. Se generella villkor, överst på sidan. 

Om du önskar avbryta ett redan genomfört köp av en beställningsvara, så är det viktigt att du kontaktar oss snarast. Detta ska ske inom 24 timmar från beställningstillfället. Vi kommer då att undersöka möjligheterna att avbryta köpet i den mån det är möjligt.

Leveranstider

Leveranstiden kan skilja mellan olika säsonger och leveranssätt. I samband med semesterperioder, som exempelvis sommar och jul, så kan leveranstider vara längre. Normal leveranstid är att leverans skickas från oss inom 5 arbetsdagar. Leveranstid framgår av bekräftelse som skickas efter din beställning.

Tredjepartsansvar

Vi ansvarar ej för kostnader eller skador orsakade av tredje part. Detta inkluderar kostnader i samband med förseningar och andra förhållanden som innefattar tredje part.

Frakt och leverans

Närmare information om frakten, såsom kollinummer och spårningslänk, skickas i samband med att vi skickar ut din beställning från vårt lager.

Outlöst paket och mottagande av leverans

Du som kund ansvarar för att det finns en mottagare som kan kvittera leveransen vid det överenskomna leveranstillfället. Om du ej finns på plats för att ta emot leveransen förbehåller vi oss rätten att debitera dig för de kostnader som uppstår. Detta gäller exempelvis om du som kund inte hämtat ut din försändelse från utlämningsstället trots påminnelser, eller inte har varit tillgänglig för att ta emot leveransen eller kunnat nås på angivet telefonnummer, lämnat felaktiga uppgifter av namn, adress eller kontaktuppgifter, eller om du vägrat ta emot leveransen.

Vid outlöst paket som kommer i retur till oss kommer du att debiteras en avgift på 250 kronor inkl moms.

Transportskada

Vi ansvarar för skador som uppkommit vid transporten eller leveransen till dig som kund. När du tar emot din leverans är det ditt ansvar att direkt undersöka det yttre emballaget innan du signerar leveranssedeln. Om emballaget är skadat eller det finns andra avvikelser ska du kräva att detta noteras på transportörens handdator/eller transportdokument innan påskrift, samt dokumentera skadorna med bild/video. Det är viktigt att du räknar alla dina paket och kontrollerar att du fått rätt antal innan du skriver på.

Reklamationer privatkunder

I enlighet med konsumentköplagen (1990:932) har en privatkund reklamationsrätt av fabrikationsfel inom 3 år från det att du mottagit varan. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, M & M Professional HB ansvarar således inte för fel på varan som uppstått till följd av exempelvis väderlek eller andra yttre förhållanden. Reklamation av ett synligt fel skall göras direkt då du upptäcker felet eller inom skälig tid.

Reklamationer företagskunder

Företagskunder ska reklamera fel omgående, dock senast inom sex (6) dagar från det att felet skäligen borde ha upptäckts.

Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, M & M Professional HB ansvarar således inte för fel på varan som uppstått till följd av exempelvis väderlek eller andra yttre förhållanden.

Generellt gällande reklamation

Kontakta oss på mail om du önskar göra en reklamation. För att underlätta handläggningen och påskynda ärendet, ber vi dig att skicka: ditt namn samt kontaktuppgifter, kvitto/ordernummer, bilder på felet samt en kort beskrivning.

Särskilt om ansvar och kostnad vid returer

Vänligen observera att vid samtliga returer, så som nyttjande av ångerrätt eller liknande, bär du som returnerande kund ansvar för produkterna fram till dess att vi mottagit produkterna. Det innebär således att du som kund ansvarar för eventuella skador som uppstår, exempelvis under returtransporter.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

M & M Professional HB värnar om kundens integritet och strävar efter en hög skyddsnivå i samband med insamling och användning av personuppgifter. Vi följer alltid gällande lagstiftning såsom Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar.

Kunden är införstådd med och accepterar att personuppgifter behandlas enligt den vid var tid gällande integritetspolicy som anges på hemsidan mmprofessional.se, se vidare följande länk: Integritetspolicy.

Force Majeure

Vi frånsäger oss ansvar för händelser utanför vår kontroll som kan anses vara Force Majeure. Detta innefattar bland annat naturkatastrof, strejk, krig, upplopp, blockad, ingrepp av offentlig myndighet, eldsvåda, explosion, bojkott samt andra force majeure-liknande omständigheter som påverkar förseningar hos leverantörer, transportörer eller andra.

Om Force Majeure råder i mer än två månader och M & M Professional HB:s förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än 2 månader har du och/eller M & M Professional HB rätt att häva avtalet utan några sanktioner.